Adatvédelmi politikánk

Privacy policy – Led-Art Kft.

Röviden és érthetően a lényeg és a kisbetűs rész:

Weboldalunkat, webáruházunkat amennyiben használod, hasonlóan más oldalakhoz mi is kezelni és tárolni fogjuk az általad megadott személyes adataidat! Az adattárolást mi 100% diszkréten a tőlünk elvárható maximális odafigyeléssel és a Magyar jogszabályokat maradéktalanul betartva végezzük! Kérjük, hogy banki adataidat ne add meg űrlapjainkon! Amennyiben megadod e-mail címedet mi tájékoztatni fogunk cégünk híreiről, akcióiról! Amennyiben telefonszámodat is megadod ott is elképzelhető, hogy keresni fogunk a fenti témákban. 3. személynek nem adjuk ki az adataidat! Amikor a weboldalunkat használod u.n. sütiket cookie-kat is küldünk át, amik alapján weblapunkra visszatéréskor, vagy reklámjaink célzásánál a beazonosításodhoz használunk fel. Amennyiben te nem szeretnéd, hogy tároljuk adataidat, bármikor kérheted, hogy véglegesen töröljük az adataidat és mi ennek eleget fogunk tenni, mindig számíthatsz ránk! Amennyiben használod az oldalunkat tudomásul veszed és elfogadod ezen oldalon lévő adatkezelési politikánkat.

Adatvédelmi nyilatkozat

  1. A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a LED-ART Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 54. 6. em. 1; Cégjegyzékszám:01-09-878197; Adószám:13884143-2-4) által a www.hangfenyszinpad.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

  1. Adatkezelő megnevezése

Név: LED-ART Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1095 Budapest, Mester utca 54. 6. em. 1

Email cím: info@hangfenyszinpad.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: bekérése folyamatban!

  1. A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Lakcím

Telefonszám

Email cím

Számlázási és Postázási adatok

3.2) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3) A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

  1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.hangfenyszinpad.hu weblapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

  1. Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és www.hangfenyszinpad.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók törléséig tart.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

  1. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.1) A www.hangfenyszinpad.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait nem jogosult továbbítani 3. fél irányába!

6.2) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3) Fontos, hogy tudja, hogy a www.hangfenyszinpad.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során a következő partnereken futnak át az ön személyes adatai:

Tárhely és Php adatbázis szolgáltatónk:

ATW Internet Kft.
H-1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.
Adószám: 13471868-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-736956

 

  1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1095 Budapest, Mester utca 54. 6. em. 1

Email: info@hangfenyszinpad.hu

A felhasználó az 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

  1. Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

  1. Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.hangfenyszinpad.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.